หลักสูตรการเรียน และ การฝึกสอน ของสโมสรฯ 

รูปแบบที่ 1.ส่งสุนัขเข้ามารับการฝึกกับทางโรงเรียน ซึ่งจะมีคุณครูฝึกสอนให้ประจำ ระยะเวลา 3 เดือน / คอร์ส 

          หลักสูตรนี้จะสอนการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง ฝึกให้มีความน่ารัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือการฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่เจ้าของต้องการ โดยจะมีครูฝึกเป็นผู้ฝึกสอนให้

          คอร์สนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยเจ้าของสามารถส่งสุนัขเข้ามาอยู่ประจำที่โรงเรียน และ เข้าเยี่ยมสุนัข หรือรับกลับบ้านได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

           ทั้งนี้ เจ้าของจะต้องเข้ามาร่วมเรียนกับสุนัขในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนจบหลักสูตร เพื่อเรียนรู้เทคนิค และวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ให้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนรับสุนัขกลับบ้าน

 

รูปแบบที่ 2. เจ้าของเข้าเรียนพร้อมกับสุนัข ระยะเวลา 12 สัปดาห์ / คอร์ส เรียนวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ (Dog Trainer) 

          หลักสูตรนี้ จะเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะ ในการฝึกสุนัข การเรียนรู้จิตวิทยา การฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัข รวมไปถึงเทคนิคในการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยจะเปิดอบรมเป็นรุ่น ๆ ละไม่เกิน 5 ท่าน

          คอร์สนี้ เหมาะสำหรับเจ้าของที่อยากเรียนรู้การฝึกทั้งหมดด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้จะสอนให้ผุ้เรียนสามารถฝึกสุนัขได้แบบมืออาชีพ หรือฝึกสอนให้เป็นครูฝึกนั่นเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึง หลักการ เทคนิค เคล็ดลับ และศิลป ในการฝึกสุนัขทั้งหมดได้ในหลักสูตรนี้ เพื่อนำไปฝึกสอนสุนัขของท่านเอง 

          อีกทั้งยังเหมาะกับท่านที่มีความผูกพันธ์กับสุนัขมาก ๆ เพราะหลักสูตรนี้ไม่ต้องนำสุนัขมาฝากไว้ที่โรงเรียน จึงช่วงคลายปัญหา และลดความวิตกกังวล จากความคิดถึงสุนัขได้ดีที่สุด

           อัตราค่าเรียนจะขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ อายุ และพฤติกรรมของสุนัข

           โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สโมสรกีฬาสุนัข (ประเทศไทย)

โทร. 02-519-3737 หรือ 086-9094477 

 

 

จรรยาบรรณในการดูแลสุขภาพสุนัขและการให้บริการต่อเนื่อง

 

          - เรามีระบบห้องปลอดเชื้อ  แห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเห็บ-หมัด  ซึ่งเป็นพาหะของโรคพยาธิในเม็ดเลือด  เพื่อความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวที่เข้าใช้บริการ  

 

          - ห้องพักของสุนัข ติดมุ้งลวดทุกห้อง  (เพื่อป้องกันยุง พาหะของโรคพยาธิหนอนหัวใจ)

 

          - สุนัขที่อยู่กับเราจะได้รับการดูแล อาบน้ำ – เช็ดหู เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

 

          - ห้องพัก 1 ห้อง / สำหรับสุนัข 1 ตัว เท่านั้น 

 

          - ห้องพักของสุนัขได้รับการทำความสะอาด และลงน้ำยาป้องกันเชื้อโรคทุกวัน   เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัข เพื่อการกำจัดกลิ่น และเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ  

 

     - เรามีมาตรการในการดูแล  รักษาสุนัข  ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์  และแจ้งให้เจ้าของทราบทันที  ในกรณีที่สุนัขเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับสุนัข  ระหว่างที่สุนัขอยู่ในความดูแลของเรา

 

          - เรามีบุคคลากร และครูฝึกที่มีประสบการณ์ คอยดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

 

         - หลังจากที่สุนัขเรียนได้ครบตามหลักสูตรแล้วเราจะทำการสอนวิธีการฝึก  และวิธีการใช้คำสั่ง รวมทั้งวิธีการแก้ไขให้กับเจ้าของสุนัขทุกท่าน  

 

          - เมื่อสุนัขเรียนจบได้ตามหลักสูตรแล้ว  เจ้าของสามารถส่งสุนัขเข้าทำการฝึกทบทวนได้ เดือนละ 1 ครั้ง   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

 

          - เราเป็นที่เดียว ที่กล้ารับรองผลสำเร็จของการฝึกในทุกหลักสูตร ให้กับสุนัขที่เข้าเรียน...ตลอดชีพ